Luotettava ja aikaansaava varatuomari palveluksessanne

Avustan, neuvon ja konsultoin niin yksityishenkilöitä kuin yrityksiäkin.

Hoidan sekä riita- että rikosasioita.

Riita-asioista erikoisalueenani ovat kiinteistö-,asunto- ja autokauppaan liittyvät asiat, urakka­sopimusriidat sekä yleisesti kaikki sopimus- ja vahingonkorvaus- oikeuteen liittyvät asiat.

Myös perhe- ja perintöoikeudelliset asiat, kuten testamentit, perukirjat sekä lasten huoltoon, tapaamisoikeuteen sekä elatukseen liittyvät asiat kuuluvat keskeisenä osana työhöni.

Rikosasioissa avustan sekä syytettyjä että asianomistajia. Erikoisalueenani ovat talousrikosasiat, joiden menestyksellinen hoitaminen edellyttää myös laajaa kirjanpidollista ja vero-oikeudellista osaamista.

Toimeksiantoa hoidettaessa selvitämme aina oikeusturvavakuutuksen tai oikeusavun käytön mahdollisuudet asiassa.

Alkuneuvottelu, jossa kartoitamme oikeudellisen avun tarpeenne, on maksuton.

Yhteystiedot

Varatuomari Vesa Kärki
Lakiasiaintoimisto Vesa Kärki
Museokatu 13 A 1
00100 Helsinki

tel   +358 9 535 015
gsm +358 40 717 2003
fax   +358 9 535 016

vesa.karki@karki.fi